Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

 

Знайти: на

МЕТА - Украина 

№1(19). 2006

«Кераміка археологічних культур України та зарубіжжя»

Основна проблематика публікацій:
дослідження керамічних комплексів чи окремих знахідок кераміки археологічних культур;
аналіз форм, орнаментики кераміки, техніки і технології роботи гончарів, гончарської обрядовості;
кераміка як джерело історичних реконструкцій (світогляд, естетичні уявлення давніх етносів, міграційні процеси, розвиток економіки);
колекції археологічної кераміки та гончарських інструментів в Україні та в країнах далекого і близького зарубіжжя;
проблеми атрибуції, збереження, консервації і реставрації, популяризації кераміки;
каталогізація та опублікування керамічних виробів;
виставки кераміки;
дослідники і збирачі колекцій археологічної кераміки (історія формування);
ставлення центральної і місцевої виконавчої влади до проблеми збереження історико-культурної спадщини в Україні.

Матеріали приймаються до 01.03.2006


№2(20). 2006

«Мистецтво кераміки»

Основна проблематика публікацій:
історія становлення художньо-стильових особливостей осередків українського гончарства;
особливості формування асортиментного складу гончарної продукції;
функції гончарних виробів;
форми глиняних виробів і етнічний світогляд;
тенденції сучасного розвитку мистецтва кераміки;
орнаментика глиняних виробів;
мистецтвознавчий аналіз окремих творів кераміки;
проблеми підготовки художників-керамістів, гончарські навчальні заклади;
історія славетних гончарських родів України;
колекції кераміки.

Матеріали приймаються до 01.06.2006

 


№3(21). 2006

«Гончарська термінологія»

Основна проблематика публікацій:
історичний розвиток гончарської професійної термінології;
відображення в мові етнічних особливостей гончарства;
регіональна специфіка гончарської термінології;
керамологічні поняття й термінологія;
керамологічні терміни в інших наукових дисциплінах;
походження назв гончарних осередків;
сучасна професійна лексика гончарів і художників-керамістів;
гончарська топонімія, гідронімія, ономастика;
керамологічні словники (словники гончарської лексики, програми-запитальники)
матеріали польових керамологічно-лінгвістичних експедицій;
проблема формування уніфікованої національної системи опису гончарних явищ;
лексика гончарів – джерело вивчення історії гончарства та етнічної історії.

Матеріали приймаються до 01.09.2006

№4(22). 2006

«Архів українського гончарства»

Основна проблематика публікацій:
наукова спадщина керамологів, етнографів, мистецтвознавців;
особисті архіви художників-керамістів, народних майстрів- гончарів;
матеріали польових наукових експедицій;
документи про діяльність гончарних артілей, керамічних підприємств, гончарських навчальних закладів;
спогади, рукописи, епістолярія, персоналії, фотографії, що мають відношення до гончарства, кераміки XVI–XX ст.

Матеріали приймаються до 01.12.2006

 

 

Запрошуємо керамологів, археологів, мистецтвознавців, музейних працівників, краєзнавців, колекціонерів бути авторами тематичних випусків «УКЖ». Для цього просимо не пізніше зазначених вище дат надсилати статті з визначених проблем [обсягом — до 24 сторінок (А-4, 40000 знаків), на дискеті, CD, DVD; бажані ілюстрації; детальний перелік вимог до оформлення статей дивіться на сторінці «Авторам»]. Статті приймаються безкоштовно.

Статті більшого обсягу — до 50 сторінок (А-4, 80000 знаків, на дискеті, CD-R, CD-RW) приймаються для опублікування в третій книзі Національного наукового щорічника «Українська керамологія» (до 01.05.2005 року), який побачить світ у другій половині 2005 року. Статті приймаються безкоштовно. Автори отримують один примірник щорічника безкоштовно.

Нагадуємо ще раз, що постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 14.11.2001 року №2-05/9 «Український керамологічний журнал» та «Українську керамологію» внесено до «Переліку №9 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» зі спеціальностей «історичні науки» та мистецтвознавство».

 

 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Hosted by uCoz