Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
та редакція «Українського керамологічного журналу»


оголошують щорічний


Національний конкурс публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні

„КеГоКе”

Метою Конкурсу є визначення рейтингу публікацій в Україні з означеної проблематики, заохочення науковців до активних досліджень вітчизняного та світового гончарства, до започаткування та участі в керамологічних дискусіях, написання ґрунтовних рецензій та критичних статей; заохочення популяризації знань про давнє й сучасне гончарство і його мистців.

До участі в Конкурсі запрошуються вчені (керамологи, історики, археологи, етнологи, мистецтвознавці, філологи і т.д.), краєзнавці, журналісти, письменники, усі, хто пише на конкурсну тематику.

За основу оцінювання беруться публікації, вміщені в національному науковому щорічнику «Бібліографія українського гончарства». Цей реєстр не є винятковим, а тому може бути доповнений матеріалами, що не ввійшли до нього.

Основа списку номінантів у кожній номінації формується за спільним рішенням учених рад Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Списки надсилаються членам Національної експертної керамологічної ради для визначення рейтингу номінантів. Експерти мають право доповнювати списки відсутніми в них публікаціями з обов’язковим письмовим обґрунтуванням свого рішення. На основі висновків експертів фундатори визначають переможців Конкурсу в кожній номінації.
З переможців у номінаціях №І, ІІ ІІI, ІV, V, VI, VIII, ІХ Вчені ради Інституту керамологіїї – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному на спільному засіданні визначають володаря Гран-прі Конкурсу.

 

 

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

І. Краща монографія.
ІІ. Кращий альбом, каталог.
ІІІ. Кращий збірник наукових праць (щорічник, матеріали конференції, часопис, збірник).
ІV. Краща наукова стаття.
V. Краща науково-популярна, публіцистична публікація.
VІ. Краща резонансна публікація.
VІІ. Краща публікація документальних матеріалів.
VІІІ. Краща публікація з окремими сюжетами на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні.
ІХ. Краща рецензія.
Х. «КерамҐАНДЖ».

 

Критерії оцінювання:

І номінація:

1. Порушення нової теми.
2. Використання матеріалів польових досліджень.
3. Використання нових архівних джерел.
4. З’ясування дискусійних питань.
6. Використання зарубіжних порівняльних матеріалів.
7. Наявність оригінальних, уперше опублікованих ілюстративних матеріалів.


ІІ номінація:

1. Наявність уперше опублікованих керамологічних матеріалів.
2. Використання керамологічних колекцій державних і приватних музеїв України, інших країн.
3. Повне атрибутування опублікованих керамологічних матеріалів (час, авторство, регіон, осередок, місце виготовлення та зберігання).
4. Наявність фахового рецензування чи супроводжуючих статей фахівців.
5. Упорядкування видання науковцями.
6. Рівень художнього оформлення та поліграфічного виконання.


ІІІ номінація:

1. Наявність більшості фахових статей на теми керамології, гончарства, кераміки.
2. Фаховість висвітлення проблем керамології, гончарства.
3. Використання матеріалів польових досліджень та чужоземних порівняльних матеріалів.
4. Наявність оригінальних, уперше опублікованих ілюстративних матеріалів.
5. Фахове атрибутування опублікованих керамологічних матеріалів.
6. Використання сучасної керамологічної термінології.


IV номінація:

1. Порушення нової теми.
2. Розробка й застосування нових методів дослідження.
3. Уведення до наукового обігу нових матеріалів (терміни, визначення, фото, документи тощо).
4. Наукові відкриття.
5. Аналітичність.
6. Розробка пріоритетних напрямків розвитку керамології.


V номінація:


1. Об’єктивне висвітлення проблем керамології, гончарства.
2. Популяризація сучасних знань про керамологію, гончарство, кераміку.
3. Зацікавлення громадян країни сучасними досягненнями керамології, гончарства.
4. Доступність викладу наукових знань.


VІ номінація:

1. Сенсаційне наукове відкриття.
2. Найбільша кількість опублікованих відгуків про публікацію.
3. Проведення дискусії в періодичних виданнях.


VІІ номінація:

1. Використання та опублікування нових архівних матеріалів, документів, рукописів, фотографій.
2. Фахові коментарі до опублікованих матеріалів.
3. Фахове атрибутування опублікованих керамологічних матеріалів.


VІІІ номінація:

1. Наявність уперше опублікованих керамологічних матеріалів.
2. Фаховість висвітлення проблем керамологія, гончарства.
3. Фахове атрибутування опублікованих керамологічних матеріалів.
4. Використання сучасної керамологічної термінології.
5. Популяризація керамологічних знань.


ІХ номінація:

1. Фаховість оцінки рецензованої роботи.
2. Висловлення власного бачення вирішення наукової проблеми.
3. Використання для доказування висловлених думок аналітичних матеріалів інших авторів.
4. Залучення до аналізу широкої бази наукових знань.


Х номінація:

1. Нефахове висвітлення проблем керамології, гончарства.
2. Відсутність фахового атрибутування керамологічних матеріалів.
3. Фальсифікація фактів.
4. Крайній суб’єктивізм, несумісний з науковою істиною.
5. Кон’юнктурність.

Конкурс проводиться в кілька етапів:

1. Опублікування інформації про початок чергового Конкурсу (січень).
2. Підготовка чергового випуску Національного наукового щорічника
«Бібліографія українського гончарства» за попередній рік (червень).
3. Розсилання анотаційних матеріалів членам Національної експертної керамологічної ради (cерпень).
4. Отримання експертних висновків фахівців (20 вересня).
5. Систематизація експертних висновків. Прийняття рішення на спільному засіданні
Вчених рад Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (14 жовтня).
6. Нагородження переможців та активних учасників Конкурсу преміями, заохочувальними призами, дипломами (Опішне, 22 жовтня).
7. Опублікування результатів Конкурсу в Національному науковому щорічнику
«Бібліографія українського гончарства» та інших виданнях видавництва «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (листопад 2009 – листопад 2010).

* * *

В Україні подібні Конкурси вже проводилися, проте вони не мали регулярного характеру.
Так, 1989 року, в рамках Республіканського симпозіуму гончарства «Опішне–1989» було проведено перший в Україні конкурс на кращу публікацію 1988 року на тему гончарства. Започаткована традиція не набула сталості, оскільки націленість симпозіуму на відродження національних традицій українців налякала владні структури, які зробили все для того, щоб вони більше не проводилися. Конкурс було відновлено 2000 року в рамках І Національного симпозіуму гончарства «Опішне–2000» і продовжено наступного, 2001 року. Кращими публікаціями в Україні на тему гончарства тоді було визнано монографії Віктора Міщанина «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» (Опішне, 1999) та Ігоря Пошивайла «Феноменологія гончарства: Семіотико-етнологічні аспекти» (Опішне, 2000). Правильність рішень Журі симпозіумів підтвердили найпрестижніші в Україні книжкові конкурси, зокрема VI і VII Форуми видавців у Львові, на яких зазначені книги теж стали лауреатами. Проте й тоді безперервності традиції не було дотримано, бо Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному припинив проведення гончарних симпозіумів. Фундатори новітнього Національного конкурсу сподіваються, що захід стане довготривалим.

Уже відбулися 3 конкурси «КеГоКе» (І – 2007; ІІ – 2008; ІІI – 2009). Їх підсумки дивіться також у виданнях:
• Пошивайло Олесь. Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження. – Опішне: Українське Народознавство, 2008. – С.226-227.
• Коваленко Оксана. Глиняні люльки ХVІІ–ХVІІІ століть (за матеріалами Полтавщини). – Опішне: Українське Народознавство, 2008. – С.139-141.

 

 

Організатори запрошують
усіх авторів публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки
взяти участь у Конкурсі
й надсилати свої друковані праці
(або їх ксерокопії)
за адресою:


Гончарська Книгозбірня України
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,

вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна,
тел./факс (5353) 42175, 42416;
e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net,
opishne_museum@poltava.ukrtel.net


Читачів «Українського керамологічного журналу»
просимо висловити власні думки
щодо можливих кандидатів
на перемогу в конкурсних номінаціях:

II Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
(за публікаціями 2005 року)

III Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
(за публікаціями 2006 року)


 

ПЕРЕМОЖЦІ:

„КеГоКе”

 

I Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
(за публікаціями 2004 року)

II Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
(за публікаціями 2005 року)

III Національного конкурсу публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні
(за публікаціями 2006 року)

 

 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Hosted by uCoz